14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til kompensationsloven (energi- og miljøafgifter) § 1:

Til § 1
Det foreslås i § 1, stk. 1, at der ydes en skattefri »grøn check« årligt til personer, der opfylder følgende to betingelser: 1) personen skal være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, og2) personen skal være skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (dvs. omfattet af grænsegængerreglern...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.