14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kompensationsloven (energi- og miljøafgifter) § 11

Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 944 af 05. August 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om, hvorvidt betingelserne for at opnå kompensation efter § 1 er opfyldt,

  • 2) fortier oplysninger om, hvorvidt vedkommende er berettiget til at opnå kompensation efter § 1, eller

  • 3) overtræder § 6.

•••
profile photo
Profilside