14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkursloven § 96

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkursloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 03. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§96 Derefter fyldestgøres i lige forhold leverandørers krav på afgiften af varer, der er afgiftspligtige i henhold til de i stk. 2 nævnte love, og som i afgiftsberigtiget stand er leveret skyldneren til videresalg inden for et tidsrum af 12 måneder før fristdagen.

•••

Stk. 2 Fortrinsret efter stk. 1 omfatter afgifter til staten i henhold til følgende love:

 • 1) Lov om forskellige forbrugsafgifter.

 • 2) Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

 • 3) Lov om tobaksafgifter.

 • 4) Lov om afgift af konsum-is.

 • 5) Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

 • 6) Lov om afgift af spiritus m.m.

 • 7) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

 • 8) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

 • 9) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, bortset fra afgift af elektricitet, naturgas og bygas.

 • 10) Lov om afgift af svovl, bortset fra svovlafgift af naturgas.

 • 11) Lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v.

 • 12) Lov om visse miljøafgifter.

 • 13) Lov om afgift af affald og råstoffer, dog kun for så vidt angår råstofafgiften.

 • 14) Lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier).

 • 15) Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler.

 • 16) Lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

•••
profile photo
Profilside