14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 1

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. september 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Den danske kontinentalsokkels naturforekomster tilhører den danske stat og kan kun udforskes eller udnyttes af andre efter bevilling eller tilladelse.

•••

Stk. 2 Ved naturforekomster forstås i denne lov:

  • 1) havbunden eller dennes undergrunds mineralske og andre ikke-levende forekomster og

  • 2) levende organismer, som, når de er fangstmodne, enten er fastsiddende på eller under havbunden eller er ude af stand til at bevæge sig uden i stadig fysisk berøring med havbunden eller undergrunden.

•••
profile photo
Profilside