14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 3

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. september 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Dansk ret gælder for anlæg, som med henblik på udforskning eller udnyttelse af kontinentalsoklen befinder sig på sokkelområdet, samt i sikkerhedszoner omkring anlægget, jfr. dog stk. 2. Ved bestemmelsen af danske domstoles og administrative myndigheders stedlige myndighedsområde henregnes anlæg og sikkerhedszoner til det område, de ligger nærmest, medmindre andet fastsættes af vedkommende minister.

•••

Stk. 2 Følgende love gælder ikke for anlæg og sikkerhedszoner

  • 1) lov om saltvandsfiskeri,

  • 2) lov om udøvelse af erhverv i Grønland,

  • 3) lov om jagt og ferskvandsfiskeri i Grønland og

  • 4) lov for Grønland om erhvervsmæssig fangst, fiskeri og jagt.

•••
profile photo
Profilside