14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulturdrifttilskudsloven § 13

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulturdrifttilskudsloven og bygger på lov nr. 1531 af 21. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Driftstilskud fra Kulturministeriet kan tilbageholdes eller bortfalde helt eller delvis, og udbetalte driftstilskud kan kræves helt eller delvis tilbagebetalt, hvis

  • 1) tilskudsmodtageren ikke længere opfylder betingelserne for driftstilskuddet efter denne lov eller anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede aftaler, jf. § 9, eller øvrige betingelser for driftstilskuddet eller

  • 2) tilskudsmodtageren begæres konkurs eller standser sine betalinger eller der i øvrigt er fare for, at tilskudsmodtagerens virksomhed må indstilles.

•••

Stk. 2 Driftstilskud, der kræves tilbagebetalt efter stk. 1, kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

•••

Stk. 3 Hvor Kulturministeriet er offentlig hovedtilskudsyder til en selvejende institution og kulturministeren har beskikket bestyrelsen for institutionen, kan kulturministeren beslutte, at bestyrelsen for den selvejende institution skal træde tilbage, hvis den selvejende institution ikke opfylder betingelserne for driftstilskuddet efter denne lov eller anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede aftaler, jf. § 9, eller øvrige betingelser for driftstilskuddet, eller hvis kulturministeren vurderer, at bestyrelsen ved sine dispositioner bringer den selvejende institutions videreførelse i fare. I så fald beskikkes en ny bestyrelse efter reglerne i den selvejende institutions vedtægt.

•••
profile photo
Profilside