14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulturdrifttilskudsloven § 5

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulturdrifttilskudsloven og bygger på lov nr. 1531 af 21. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Vedtægterne for en forening, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal indeholde bestemmelser om

  • 1) navn,

  • 2) hjemsted,

  • 3) formål,

  • 4) valg og konstituering af bestyrelse,

  • 5) betingelser for medlemskab,

  • 6) foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor og tegningsret, og

  • 7) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved foreningens ophør.

•••

Stk. 2 Hvis vedtægterne for en forening, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, ikke er godkendt i henhold til anden lovgivning, skal den offentlige hovedtilskudsyder påse, at foreningens vedtægter indeholder de i stk. 1 nævnte bestemmelser, og om det formål, som et driftstilskud ydes til, ligger inden for foreningens formål.

•••
profile photo
Profilside