14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kulturdrifttilskudsloven § 5

Uddrag fra forarbejderne til kulturdrifttilskudsloven § 5:

Til § 5
Til stk. 1Styringsgrundlaget for en forening er foreningens vedtægter. Kravene til tilskudsmodtageres vedtægter er i dag ikke ensartet reguleret i sektorlovgivningen på Kulturministeriets område. Den foreslåede bestemmelse opstiller minimumskravene til vedtægternes indhold, når en forening vil modtage driftstilskud fra Kulturministeriet. Krave...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.