14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvælstofafgiftsloven § 1

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssats
Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af kvælstofindholdet i følgende kemiske og mineralske gødninger:

  • 1) Ammoniak henhørende under position 2814 i EU's kombinerede nomenklatur,

  • 2) kaliumnitrat og calciumnitrat henhørende under position 2834 i EU's kombinerede nomenklatur,

  • 3) ammoniumchlorid henhørende under position 2827 i EU's kombinerede nomenklatur, og

  • 4) gødningsstoffer henhørende under position 3102 og 3105 i EU's kombinerede nomenklatur.

•••

Stk. 2 Der svares endvidere afgift af kvælstofindholdet i organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder.

•••

Stk. 3 Afgiften udgør 5 kr. pr. kg kvælstof indeholdt i de i stk. 1 og 2 nævnte gødninger. Der betales dog ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

•••
profile photo
Profilside