14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvælstofafgiftsloven § 2

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1098 af 29. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Registrerede oplagshavere
Den, der med henblik på salg fremstiller varer omfattet af § 1 med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, skal anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 Andre virksomheder, der sælger varer omfattet af § 1 med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, hvis virksomheden har et samlet årligt salg på 10.000 kg kvælstof eller derover, hvoraf mere end 50 pct. sælges til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, jf. § 7, og til virksomheder omfattet af § 8.

•••

Stk. 3 Der udstedes et bevis for registreringen til oplagshavere.

•••

Stk. 4 Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 5 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.

•••
profile photo
Profilside