14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvælstofafgiftsloven § 20

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Dækningsafgift
Af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 1, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, og som er bestemt til eller anvendes som plantenæring eller afisningsmiddel, betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-6, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Afgiften betales efter afgiftssatsen i § 1, stk. 3, på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

•••

Stk. 5 Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges.

•••

Stk. 6 Bestemmelserne i §§ 7, 8, 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse på dækningsafgiften.

•••
profile photo
Profilside