14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvælstofafgiftsloven § 7

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1098 af 29. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Afgiftsfritagelse og -godtgørelse
Der er afgiftsfrihed for varer, der leveres af oplagshavere eller fra udlandet, jf. § 19, til brug i virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

•••

Stk. 2 Der er afgiftsfrihed for UREA-produkter i henhold til DIN-norm DIN 70070 og lign.

•••

Stk. 3 Oplagshavere kan kræve dokumentation for det i stk. 1 nævnte registreringsforhold.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsfriheden efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside