14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kystbeskyttelsesloven § 3

Uddrag fra forarbejderne til kystbeskyttelsesloven § 3:

Til § 3.
I det i stk. 1 omhandlede tilfælde træffer amtsrådet bestemmelse om, i hvilken form ejerne skal underrettes om rådets afgørelse. Såfremt der er tale om et større antal ejere, kan meddelelsen praktisk ske ved bekendtgørelse i de stedlige blade. Hvis der derimod kun er tale om få ejere, vil det være mest praktisk at give meddelelsen pr. brev. Ifølge ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.