14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landbrugsjorderloven § 1

Lov om drift af landbrugsjorder paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landbrugsjorderloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 103 af 03. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Formål, område og definitioner
Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling af driften af landbrugsjorder ved at forene hensyn til

  • 1) bevaring af produktionsgrundlaget og

  • 2) bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier.

•••

Stk. 2 Loven gælder for alle ubebyggede og ubefæstede arealer, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 3 Loven gælder for ejere og brugere af de arealer, der omfattes af loven, jf. stk. 2, samt virksomheder tilknyttet landbrugsdrift, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler, hvorefter bestemmelser i loven kun gælder for en del af de i stk. 2 nævnte arealer og visse af de i stk. 3 nævnte personer.

•••
profile photo
Profilside