14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landbrugsjorderloven § 3

Lov om drift af landbrugsjorder paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landbrugsjorderloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 103 af 03. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
Alle landbrugsjorder i landzone samt arealer i byzone og sommerhusområder, der er noteret med landbrugspligt, skal anvendes til jordbrugsmæssige formål, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Kravet i stk. 1 om anvendelse til jordbrugsmæssige formål gælder ikke for

  • 1) arealer, der anvendes til ikkejordbrugsmæssige formål i overensstemmelse med en lokalplan eller en landzonetilladelse eller anvendes til anden lovlig ikkejordbrugsmæssig anvendelse,

  • 2) fredskovspligtige arealer og

  • 3) haver, der inklusive bebyggelse er under 2 ha.

•••
profile photo
Profilside