14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landbrugsjorderloven § 5

Lov om drift af landbrugsjorder paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landbrugsjorderloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 103 af 03. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Ejere eller brugere af landbrugsjorder, der er omfattet af § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, skal holde disse fri for opvækst af træer og buske, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Følgende landbrugsjorder er undtaget fra kravet i stk. 1 om friholdelse for opvækst af træer og buske:

  • 1) Arealer med plantage og skov eller arealer anmeldt som skov, jf. stk. 3.

  • 2) Arealer med læhegn og lignende.

  • 3) Arealer med småbiotoper, der består af træer og buske, samt småplantninger til og med 0,5 ha.

  • 4) Arealer med anden lovlig beplantning, jf. § 7.

  • 5) Klitfredede arealer.

  • 6) Arealer, der er meget våde, stejle eller på anden måde vanskelige at rydde med maskiner, eller som er vanskeligt tilgængelige.

•••

Stk. 3 Uanset bestemmelserne i stk. 1 er det tilladt at etablere skov i overensstemmelse med regionplanens bestemmelser om skovrejsning, når der foretages anmeldelse til en myndighed bestemt af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

•••
profile photo
Profilside