14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landbrugsstøtteloven § 3a

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) paragraf 3a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landbrugsstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 115 af 06. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3a Pant i betalingsrettigheder skal meddeles ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling for at opnå beskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning.

•••

Stk. 2 Pant i betalingsrettigheder efter stk. 1, der skal fortrænge en ikke meddelt panteret, skal selv være meddelt ministeren, og erhververen ifølge aftalen være i god tro.

•••

Stk. 3 Pant i betalingsrettigheder meddelt ministeren inden den 7. juli 2017 er fra tidspunktet for meddelelsen beskyttet mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Pant i betalingsrettigheder meddelt ministeren inden den 7. juli 2017 fortrænges af aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og af retsforfølgning, hvis aftalen er tinglyst eller retsforfølgningen er foretaget inden den 1. april 2018.

•••

Stk. 5 Pant i betalingsrettigheder, der er tinglyst inden den 1. april 2018, er beskyttet mod aftaler og mod retsforfølgning efter reglerne i tinglysningsloven indtil et tidspunkt fastsat af ministeren. Hvis tinglyst pant i betalingsrettigheder meddeles ministeren inden tidspunktet fastsat af ministeren efter 1. pkt., er pantet omfattet af beskyttelsen efter stk. 1 fra tidspunktet for tinglysningen.

•••

Stk. 6 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om pant i betalingsrettigheder, herunder grundlaget for meddelelse af pant til ministeren, de nødvendige oplysninger til registrering af meddelelser, hvornår pant anses for meddelt, og pligt til at give meddelelse om ophørt pant.

•••
profile photo
Profilside