14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landbrugsstøtteloven § 6

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landbrugsstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 115 af 06. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan efter indstilling fra de i § 8, stk. 1, nævnte bestyrelser fastsætte regler om betaling af afgifter af landbrugsvarer, der fremstilles her i landet, og om betaling af de samme afgifter af tilsvarende landbrugsvarer, der indføres her til landet, samt om, i hvilket omfang sådanne afgifter skal refunderes for landbrugsvarer, når disse indgår som materiale i industrielt fremstillede varer. Afgifterne indgår i en produktionsafgiftsfond for hver sektor, hvor opkrævning finder sted.

•••

Stk. 2 Miljø- og Fødevareministeriet modtager fra Skatteministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan bestemme fordelingen af midlerne mellem

  • 1) Miljø- og Fødevareministeriet,

  • 2) Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget,

  • 3) Promilleafgiftsfonden for landbrug og

  • 4) Fonden for økologisk landbrug.

•••

Stk. 3 Ministeren kan bestemme, at den del af de midler, der er nævnt i stk. 2, og som, jf. stk. 2, nr. 1, tilfalder Miljø- og Fødevareministeriet, skal anvendes til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Ministeren kan endvidere bestemme, at en del af de midler, der er nævnt i stk. 2, skal anvendes til betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de forordninger, som er nævnt i § 1.

•••

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling fastsætter de nærmere regler om indbetalingen af de i stk. 1 omhandlede offentlige midler.

•••

Stk. 5 Ministeren kan tillade, at produktionsafgiftsfondene, promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug modtager andre indtægter end de i stk. 1 og 2 anførte.

•••
profile photo
Profilside