14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landinspektørloven § 4c

Lov om landinspektørvirksomhed paragraf 4c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landinspektørloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4c Det er en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder og andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, at den praktiserende landinspektør er forsikret mod erstatningskrav, som måtte følge af udførelse af matrikulære arbejder eller anden landinspektørvirksomhed. Tilsvarende gælder for landinspektørselskaber.

•••

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter regler om ansvarsforsikringen, herunder om forsikringens omfang og art og dens tidsmæssige udstrækning, samt om forsikringsselskabets forpligtelse til at underrette miljøministeren om forsikringsforholdet. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed

•••
profile photo
Profilside