14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landinspektørloven § 8

Lov om landinspektørvirksomhed paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landinspektørloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Straffelovens §§ 150-152 og §§ 155-157 finder tilsvarende anvendelse på landinspektører med beskikkelse og på personer, der er omfattet af § 4, stk. 2.

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 eller 3, § 4 a, stk. 1, 2, 4 eller 5, § 4 b, stk. 1 eller 2, § 4 c, stk. 1, eller § 5, stk. 1, 2 eller 6.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, stk. 7 og 8, § 4 c, stk. 2, samt § 4 e kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed Bekendtgørelse om landinspektørselskaber Beskikkelsesbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside