14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lensafløsningsloven § 8

Lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lensafløsningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2026 af 01. November 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om, hvorvidt en grundejendom, en løsøregenstand eller en kapital falder ind under nærværende lovs bestemmelser, afgøres af det i § 9 omhandlede overnævn.

•••
profile photo
Profilside