14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ligebehandlingsloven § 9

Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ligebehandlingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 645 af 08. juni 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager eller udsætte denne for anden mindre gunstig behandling, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, har været fraværende efter barselslovens §§ 6-14, har fremsat anmodning om ændringer efter denne lovs § 8 a, stk. 2, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption.

•••
profile photo
Profilside