14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ligestillingsloven § 9

Lov om ligestilling af kvinder og mænd paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ligestillingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 751 af 26. april 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Myndigheder eller organisationer, der skal stille forslag om et medlem af udvalg m.v. som nævnt i § 8, skal foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal beskikkes som medlem og skal i den forbindelse tilstræbe en ligelig kønssammensætning.

•••

Stk. 2 Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

•••

Stk. 3 Hvis myndigheder og organisationer m.v. ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, skal ressortministeren beslutte, at udvalget, kommissionen m.v. skal fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside