14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ligningsloven § 7L

Lov om påligningen af indkomstskat til staten paragraf 7L

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1735 af 17. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7L Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og indkomst omfattet af kildeskattelovens § 48 F, stk. 1, medregnes for indkomster omfattet af § 2 i lov om arbejdsmarkedsbidrag ikke beregnede bidrag omfattet af indeholdelsespligten i kildeskattelovens § 49 B.

•••
profile photo
Profilside