14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om ægtefællers økonomiske forhold og bygger på lovbekendtgørelse nr. 774 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Ophørsdagen
Ved formuedelingen indgår de aktiver og passiver, som hver ægtefælle havde ved udgangen af det døgn, hvor Familieretshuset modtog anmodning om separation eller skilsmisse, jf. dog stk. 2 og 3. Denne dag betegnes ophørsdagen.

•••

Stk. 2 Efter indstilling fra bobehandleren kan skifteretten bestemme en anden ophørsdag end den dag, der følger af stk. 1, hvis ganske særlige forhold gør sig gældende.

•••

Stk. 3 Ægtefæller kan i forbindelse med separation eller skilsmisse aftale en anden ophørsdag.

•••

Stk. 4 Er en anmodning om skilsmisse bortfaldet, fordi betingelserne for skilsmissen i § 42 a, stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ikke er opfyldt, opretholdes ophørsdagen efter stk. 1, hvis en ægtefælle inden 4 uger efter modtagelse af meddelelse om, at ansøgningen er bortfaldet, indgiver anmodning om separation eller skilsmisse.

•••
profile photo
Profilside