14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 16

Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven) paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af motoransvarsforsikringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2153 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Præmien for ansvarsforsikringer kan af forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne forhøjes med afgiften.

•••

Stk. 2 Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af forhøjelse af præmien, som alene sker i medfør af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside