14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 5a

Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven) paragraf 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af motoransvarsforsikringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2153 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Forsikringsvirksomheder og repræsentanter, der opgør eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til told- og skatteforvaltningen angive summen af de udbetalte erstatninger i det foregående kalenderår fordelt på de i § 3, stk. 2, nævnte køretøjskategorier. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller forsikringsvirksomhedens ansvarlige ledelse.

•••

Stk. 2 Forsikringsvirksomheder og repræsentanter, der har valgt at opgøre eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 3, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til told- og skatteforvaltningen angive de præmieindtægter, som kan henføres til de foregående 5 kalenderår, og de erstatninger, der kan henføres til skader sket i de foregående 5 kalenderår, fordelt på de i § 3, stk. 3, nævnte køretøjskategorier. Angivelserne skal være underskrevet af repræsentanten eller forsikringsvirksomhedens ansvarlige ledelse.

•••
profile photo
Profilside