14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 7

Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af motoransvarsforsikringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2153 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne og til at efterse forsikringsvirksomhedernes eller repræsentanternes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

•••

Stk. 2 Repræsentanterne eller de i forsikringsvirksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

•••

Stk. 3 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••
profile photo
Profilside