14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af konsum-is § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af konsum-is og bygger på lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. February 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Fritaget for den i § 1 fastsatte afgift er konsum-is, som fremstilles i pensionatsvirksomheder udelukkende til servering i virksomheden.

•••

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 1 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 4, stk. 1, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i §§ 7 og 10 finder anvendelse på de i stk. 1 og 2 nævnte virksomheder.

•••

Stk. 4 Virksomheder omfattet af stk. 2 skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.

•••
profile photo
Profilside