14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af spildevand § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af spildevand og bygger på lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 I det omfang, der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten), ydes der efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen godtgørelse for den mængde afgiftspligtige stoffer, som tilføres spildevandsudlederen fra vandforsyningskilden.

•••

Stk. 2 I det omfang, der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten), er udledning af vand fra muslingerenserier fritaget for afgift.

•••

Stk. 3 I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan godtgørelsen fastsættes til 5 øre pr. m³ eller beregnes på grundlag af en til told- og skatteforvaltningen anmeldt mindste koncentration, såfremt der ikke foretages måling af det faktiske indhold.

•••

Stk. 4 Godtgørelsen efter stk. 1 kan ikke overstige den betalte afgift af den pågældende udledning.

•••
profile photo
Profilside