14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af spildevand § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af spildevand og bygger på lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Regnskabsbestemmelser
Registrerede spildevandsudledere skal føre et regnskab over den udledte mængde spildevand eller de tilknyttede ejendommes samlede vandforbrug, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

•••

Stk. 2 Den, der opgør koncentrationen af totalnitrogen, totalfosfor og BI5 (modificeret) efter måling, skal føre et regnskab over målinger, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

•••

Stk. 3 Registrerede spildevandsudledere, der betaler afgift på grundlag af anmeldte maksimale eller minimale koncentrationer, skal kunne fremlægge dokumentation, der kan danne grundlag for kontrollen med de anmeldte koncentrationer.

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for spildevandsudledernes regnskabsførelse, måleudstyr og regler for måling m.v.

•••

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere krav til dokumentationen efter stk. 3.

•••
profile photo
Profilside