14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af spildevand § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af spildevand og bygger på lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling eller betaler efter de i stk. 2 nævnte standarder, jf. dog stk. 5. Såfremt der betales efter de nævnte standarder, anvendes disse for en periode på mindst 1 år.

•••

Stk. 2  For spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, udgør standardbetalingen for udledninger ved

  • 1) 1) nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,77 kr. pr. m3

  • 2) 2) både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,95 kr. pr. m3

  • 3) 3) både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,58 kr. pr. m3

  • 4) 4) både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,74 kr. pr. m3

  • 5) 5) både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 2,06 kr. pr. m3

  • 6) 6) samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 2,22 kr. pr. m3

  • 7) 7) både mekanisk og biologisk rensning 2,53 kr. pr. m3

  • 8) 8) både mekanisk rensning og kemisk fældning 3,01 kr. pr. m3

  • 9) 9) andre 6,01 kr. pr. m3

•••

Stk. 3 Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindre end 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling, jf. dog stk. 5. Spildevandsanlæg, der udleder mindre end 50.000 m3 pr. år, kan dog vælge at betale en afgift på 5,70 kr. pr. m3. For anlæg med tilladelse til nedsivning kan der dog betales 0,79 kr. pr. m3.

•••

Stk. 4 Ved betaling efter standarder, jf. stk. 2, ligestilles rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre med anlæg, der både har mekanisk og biologisk rensning. Efterbehandling med ophold i lagune ligestilles med filtrering. Udsprøjtning med kommunal tilladelse ligestilles med nedsivning.

•••

Stk. 5 Den, der betaler afgift efter § 2, kan vælge at opgøre koncentrationen af forurenende stoffer som den maksimale koncentration, der forekommer i udledningen. Den maksimale koncentration skal anmeldes til told- og skatteforvaltningen.

•••
profile photo
Profilside