14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om aktiviteter i det ydre rum § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om aktiviteter i det ydre rum og bygger på lov nr. 409 af 11. May 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Operatøren er forpligtet til at erstatte skade, som en rumgenstand forvolder på personer eller ejendom på jorden såvel som på luftfartøjer under flyvning.

•••

Stk. 2 For skader forvoldt af en rumgenstand i situationer, der ikke er omfattet af stk. 1, er operatøren ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

•••

Stk. 3 Har skadelidte med forsæt eller grov uagtsomhed medvirket til skaden, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om begrænsning af operatørens erstatningspligt efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside