14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om aktiviteter i det ydre rum § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om aktiviteter i det ydre rum og bygger på lov nr. 409 af 11. May 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Uddannelses- og forskningsministeren fører tilsyn med, at denne lov og regler fastsat i medfør heraf overholdes.

•••

Stk. 2 Ejere og operatører skal på anmodning fra uddannelses- og forskningsministeren afgive enhver oplysning, som er nødvendig for udøvelsen af tilsynsforpligtelsen efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside