14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 527 af 26. May 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Transportministeren bemyndiges til at anlægge en ny dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted over Køge med dertil hørende anlæg.

•••

Stk. 2 Transportministeren bemyndiges til at etablere en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg, jf. stk. 3.

•••

Stk. 3 Kort over jernbanens linjeføring og placering af en ny station ved Køge Nord fremgår af bilag 1.

•••

Stk. 4 Kort over niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg fremgår af bilag 1 a.

•••
profile photo
Profilside