14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen § 1a

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos erhvervsstyrelsen paragraf 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om anmeldelse til erhvervsstyrelsen og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. October 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Anmeldelsesbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Anmeldelsesbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••

Stk. 4 Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til forskrifter, som er udstedt i medfør af stk. 1 eller 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside