14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Løn- og ansættelsesvilkår for de i folkekirken ansatte personalegrupper fastsættes af finansministeren. Dog fastsættes løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansat personale og personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, i henhold til bestemmelserne i §§ 45-48 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskole og folkekirken.

•••
profile photo
Profilside