14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om arbejderboliger på landet § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om arbejderboliger på landet og bygger på lovbekendtgørelse nr. 778 af 23. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 A. Bestemmelser om jordrente

Særlige bestemmelser for jordrentelodder

For arealer der før 1. april 1967 er afhændet på jordrentevilkår i henhold til de hidtil gældende regler, gælder reglerne i stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Jordrenten, der betales hver 11. juni og 11. december termin, er 2 pct. af jordens grundværdi ved den senest almindelige vurdering.

•••

Stk. 3 Efter hver vurdering betales jordrenten af den ny grundværdi, første gang i den anden termin efter at vurderingen er foretaget.

•••

Stk. 4 Jordrenten vedbliver at påhvile ejendommen uanset ejerskifte. Afløsning af jordrenten kan finde sted efter reglerne i § 11.

•••
profile photo
Profilside