14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 04. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til erhvervsuddannelseslovens § 5, stk. 5, er forkert da den bestemmelse ikke længere findes.
Se eventuelt erhvervsuddannelseslovens § 5c, stk. 2 - den 1. august 2015 vil henvisningen i denne bestemmelse nemlig blive ændret fra § 5, stk. 5, til § 5 c, stk. 2, i erhvervsuddannelsesloven, jf. § 4, nr. 7, og § 1, nr. 5, samt § 10 i ændringslov nr. 634 af 16. juni 2014.

§11 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder godtgørelse til elever og lærlinge i hovedforløbet, jf. § 5 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, når eleverne eller lærlingene er optaget på grundlag af beskæftigelse i udlandet, jf. § 9, stk. 1. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver efter § 5, stk. 1, er berettiget til at modtage som lønrefusion for den pågældende elev eller lærling.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte at give tillæg til godtgørelsen efter stk. 1. Den samlede godtgørelse må dog højst udgøre et beløb, der svarer til fuld elevløn.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen.

•••

Stk. 4 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for elever og lærlinge uden uddannelsesaftale, der er optaget til afsluttende skoleundervisning på grundlag af beskæftigelse i udlandet, jf. § 15, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside