14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 613 af 08. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 18. juni 2016, jf. dog stk. 2, 4 og 5.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af denne lovs § 3, stk. 1-3.

•••

Stk. 3 Størrelsen af ordinært bidrag for 2016, jf. § 3, stk. 1, fastsættes efter indstilling fra ATP.

•••

Stk. 4 Loven omfatter kun løntilgodehavender for arbejde udført efter lovens ikrafttræden.

•••

Stk. 5 Der kan ske anmeldelse til fonden fra den 1. oktober 2016.

•••
profile photo
Profilside