14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om assisteret reproduktion § 23

Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om assisteret reproduktion og bygger på lovbekendtgørelse nr. 902 af 23. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Før behandling med assisteret reproduktion indledes, skal der indhentes skriftligt samtykke til behandlingen fra kvinden og fra dennes eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller partner.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation ved en fejl skrevet "Samtykket" i stedet for "Samtykke", jf. § 1, nr. 6, i lov nr. 264 af 16/3 2016.

Stk. 2 Samtykke efter stk. 1 kan kun afgives på baggrund af en skriftlig og mundtlig information om behandlingens virkninger og bivirkninger, herunder risici i forbindelse med behandlingen.

•••

Stk. 3 Før behandlingen indledes, skal den behandlende sundhedsperson endvidere informere om, at manden kan give sit skriftlige samtykke til, at kvinden kan anvende hans sæd eller æg, som er befrugtet med hans sæd, til behandling med assisteret reproduktion efter mandens død, og om konsekvensen af ikke at give samtykke hertil. Efter ønske fra manden skal sundhedspersonen indhente et samtykke efter 1. pkt., som kan være gjort betinget.

•••

Stk. 4 Den behandlende sundhedsperson skal sikre, at et samtykke efter stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., fortsat er gyldigt, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 5 Skal behandlingen finde sted efter mandens død ved brug af hans sæd eller æg, som er befrugtet med hans sæd, skal den behandlende sundhedsperson forinden påse, at der foreligger et skriftligt samtykke fra manden, og at eventuelle betingelser for samtykket er opfyldt, jf. stk. 3, 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside