14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om assisteret reproduktion § 6a

Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. paragraf 6a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om assisteret reproduktion og bygger på lovbekendtgørelse nr. 902 af 23. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6a Hvis den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandling med assisteret reproduktion af en person, som har bopæl her i landet, vurderer, at der er tvivl om en enlig kvindes eller et pars evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen, skal sundhedspersonen med den enlige kvindes eller parrets samtykke indsende oplysninger til regionsrådet med anmodning om, at regionsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der kan iværksættes behandling med assisteret reproduktion. Ved manglende samtykke fra den enlige kvinde eller parret til videregivelse af oplysninger til regionsrådet skal sundhedspersonen afvise at indlede behandling med assisteret reproduktion.

•••

Stk. 2 Regionsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt behandling med assisteret reproduktion kan iværksættes. Regionsrådet kan med den enlige kvindes eller parrets samtykke inddrage anden sagkundskab i vurderingen af forældreegnethed, inden behandling iværksættes. Ved manglende samtykke skal regionsrådet afvise, at der må indledes behandling med assisteret reproduktion.

•••

Stk. 3 Et regionsråd kan samarbejde med et eller flere regionsråd om opgaverne forbundet med stk. 1 og 2.

•••

Stk. 4 Afgørelser truffet i medfør af stk. 2 kan indbringes for Ankestyrelsen senest 4 uger efter afgørelsen.

•••

Stk. 5 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4.

•••
profile photo
Profilside