14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om bemyndigelse til optagelse af statslån § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Finansministeren kan yde lån til statsinstitutioner og statslige selskaber m.v.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte udlån må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

•••

Stk. 3 For de i stk. 1 nævnte lån betales en provision til statskassen på 0,15 pct. p.a. Finansministeren kan bestemme, at der betales en provision, der er større eller mindre end 0,15 pct. p.a.

•••

Stk. 4 Provisionen betales en gang om året i hele låneperioden med virkning fra valørdagen. Provisionen opgøres for hvert år pr. 31. december.

•••

Stk. 5 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om statens adgang til at yde de i stk. 1 nævnte lån og om vilkårene herfor, herunder bl.a. vedrørende betaling af provision.

•••
profile photo
Profilside