14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om bemyndigelse til optagelse af statslån § 2:

Adgangen til at yde genudlån foreslås udvidet til også at omfatte statsinstitutioner og statslige selskaber m.v., for hvis låntagning der ikke i henhold til gældende lovgivning ydes statsgaranti. Herved vil loven blive bragt i overensstemmelse med de regler om genudlån, der finder anvendelse i henhold til særlovgivningen om enkelte statsinstitutio...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.