14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om beredskab for isbrydning § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om beredskab for isbrydning og bygger på lovbekendtgørelse nr. 969 af 25. July 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Forsvarsministeren fastsætter efter høring af Isbrydningsrådet regler for etablering af et beredskab i danske farvande for isbrydning i udpegede områder benævnt beredskabsområder.
Bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift

•••

Stk. 2 Forsvarsministeren kan efter orientering af Isbrydningsrådet etablere et forebyggende beredskab i øvrige farvandsafsnit, der ligger ud over de i stk. 1 nævnte beredskabsområder.

•••

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte beredskaber for isbrydning i visse danske farvande finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne beliggende inden for Skagen. Afgiften betales af havneadministrationen. Forsvarsministeren kan herudover fastsætte nærmere bestemmelser for finansieringen. Bekendtgørelse om fastsættelse af isafgift for 2021

•••

Stk. 4 Forsvarsministeren kan som led i den operative indsættelse af de i stk. 1 og 2 nævnte beredskaber aktivere, koordinere og deaktivere disse.

•••
profile photo
Profilside