14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om beredskab for isbrydning § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om beredskab for isbrydning og bygger på lovbekendtgørelse nr. 969 af 25. July 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ved statskontrolleret isbryder forstås i nærværende lov såvel det af staten chartrede isbrydningsmateriel som andre af istjenesten til isbrydning benyttede skibe.

•••

Stk. 2 Ved chartring af isbrydningsmateriel, jf. stk. 1, er det en betingelse, at operatøren sikrer besætningen på de pågældende fartøjer løn og arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige, end hvad der fremgår af gældende danske kollektive overenskomster.

•••
profile photo
Profilside