14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1534 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Ved ballastvand forstås i denne lov vand, der tages om bord på et skib for at regulere skibets styrlast, slagside, dybgang, stabilitet eller spændinger.

•••

Stk. 2 Ved sedimenter forstås i denne lov bundfald fra et skibs ballastvand.

•••

Stk. 3 Ved godkendt anlæg forstås i dette kapitel anlæg til behandling af ballastvand typegodkendt i henhold til § 17.

•••

Stk. 4 Anlæg, der er godkendt af en hertil udpeget myndighed eller virksomhed i en stat, som har tiltrådt konventionen om kontrol og behandling af skibes ballastvand og sedimenter, sidestilles med anlæg godkendt efter § 17.

•••
profile photo
Profilside