14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1534 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Ved kloakspildevand forstås i denne lov:

  • 1) Afløbsstoffer og andet affald fra enhver form for toiletter og urinaler.

  • 2) Afløbsstoffer fra hospitalsrum (apotek, sygerum m.v.), der er udledt fra vaskekummer, badekar og afløb anbragt i sådanne rum.

  • 3) Afløbsstoffer fra steder, hvor der findes levende dyr.

  • 4) Andet spildevand, når det er blandet med afløbsstoffer som defineret i nr. 1-3.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan, herunder til opfyldelse af internationale aftaler, fastsætte regler om udtømning af kloakspildevand.

•••
profile photo
Profilside