14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om betalingskonti   - Loven er trådt i kraft den 1. juli 2016, med undtagelse af § 3 og § 6, stk. 1 og 2 som træder i kraft den 31. oktober 2018, og § 5 som træder i kraft den 1. januar 2019 (jf. § 26). § 6

Uddrag fra forarbejderne til lov om betalingskonti § 6:

Til § 6
Forslaget til § 6, gennemfører bl.a. artikel 6 i betalingskontodirektivet, som vedrører brugen af betegnelser på repræsentative tjenesteydelser i henhold til den af erhvervs- og vækstministeren udarbejdede liste, jf. forslaget til § 6, stk. 3, og brugen af handelsnavne for tjenesteydelser. Ved handelsnavne for tjenesteydelser forstås de af en beta...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.