14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om biavl § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om biavl og bygger på lovbekendtgørelse nr. 13 af 04. January 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Voldgiftsnævn for biforgiftningsskader
Den, der ved spredning af giftmidler over planter forårsager forgiftningsskader på bier, er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler over for biavlere, frøavlere eller andre, som måtte lide tab herved.

•••
profile photo
Profilside